Ring mig op

Privatlivspolitik

Information om behandling
af dine personoplysninger

Når vi modtager personoplysninger om dig, er det vores målsætning, at du har tillid til, at vi behandler dine personoplysninger på en forsvarlig og sikker måde. Det er derfor vigtigt for os, at du tager dig tid til at læse denne Privatlivspolitik, som vil informere dig om vores håndtering af dine personoplysninger.

1.

Indsamling af personoplysninger

1.1

MH vil indsamle og behandle personoplysninger om dig, der vurderes nødvendige som led i administrationen af dit kundeforhold hos MH.

1.2

Følgende personoplysninger kan blive behandlet i tilfælde af, at du booker en ydelse hos os via vores bookingsystem:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse mv.
 • Betalingsoplysninger
 • Kundenummer
 • Log-in til din konto hos os
 • Oplysninger om dine bestillinger af varer og tjenesteydelser, samt forbrug og leveringsoplysninger
 • Oplysninger om din adfærd på vores digitale tjenester, fx browsere, cookies og hvilket indhold du ser. Du kan læse mere om dette under vores cookiepolitik
 • Information fra offentlige myndigheder, fx det statsejede selskab Energinet, Netselskaber og øvrige elleverandører
 • Medlemmer af din husstand, som tilmelder sig el, gas eller service på jeres adresse
1.3

MH indsamler og behandler kun dine personoplysninger, hvis dette vurderes nødvendigt i forbindelse med dit kundeforhold hos os.

1.4

Retsgrundlaget for behandlingen af størstedelen af de personoplysninger, som MH indsamler og behandler om dig, har grundlag i den el- eller VVS-aftale, der er indgået mellem dig og MH.

2.

Behandling af personoplysninger

2.1

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og litra f. Vores legitime interesser er at:

 • Sikre, at der ikke sker udlevering af oplysninger til andre end dig
 •  Kunne markedsføre vores produkter
 •  Sikre overholdelse af gældende lovgivning
2.2

MH kan behandle dine personoplysninger med de følgende formål:

 • Levering og support af el- og VVS-arbejde
 • Modtage betaling for dine ydelser
 • Identificere dig, når du kontakter os
 • Hvis du er en enkeltmandsvirksomhed, kreditvurderer vi dig
 • Overholdelse af lovmæssige krav og andre forpligtelser, der følger af aftalen

3.

Hvem bliver mine personoplysninger delt med?

3.1

For at opfylde ovenstående formål kan vi give adgang til dine personoplysninger for tredjeparter, der på baggrund at et kontraktuelt forhold med MH leverer relevante ydelser, som fx leverandører og forhandlere, som vi samarbejder med og som assisterer vores virksomhed (forstået som serviceudbydere, teknisk support, leverandørydelser og finansielle institutioner).

4.

Overførsel af personoplysninger

4.1

Hvis dine personoplysninger overføres til dataansvarlige eller databehandlere, der er lokaliseret i lande uden for EU/EØS, herunder enheder i koncernen, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel være beskyttet af EU-Kommissionens standardbestemmelser.

5.

Opbevaring af dine personoplysninger

5.1

Som hovedregel vil dine personoplysninger blive opbevaret i en periode på 5 år, efter at dit kundeforhold er afsluttet, medmindre vi skal opbevare dine personoplysninger i en længere periode grundet lovkrav eller med det formål at forsvare et specifikt krav eller tvist.

5.2

Vi opbevarer personoplysninger krævet efter bogføringsloven i 5 år fra udløb af regnskabsåret.

5.3

Vi kan behandle og opbevare dine oplysninger i en længere periode end angivet ovenfor i anonymiseret form, hvilket betyder, at vi ikke længere vil kunne henvise oplysningerne tilbage til dig.

6.

Dine rettigheder

6.1

Med forbehold af visse lovbestemte undtagelser har du ret til at få adgang til de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig. Desuden har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen og anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Derudover har du ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af dine oplysninger, hvis nødvendigt.

6.2

Under visse omstændigheder kan du også anmode om, at vi giver dig en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og anmode om, at vi transmitterer oplysningerne til en anden dataansvarlig.

6.3

De anførte personoplysninger under punkt 1, er nødvendige for at blive kunde hos os. Ønsker du ikke at give os de oplysninger, kan vi desværre ikke etablere et kundeforhold.

7.

Kontakt, klager og databeskyttelsesrådgiver

7.1

Hvis du gerne vil udøve nogle af dine rettigheder, hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os pr. mail kontakt@mh-elektric.dk. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet.