Reference

APRON E
Københavns Lufthavn

Detaljer

Projektets faser

MH’s opgave i første fase af projektet bestod i en komplet kabelregistrering af området. Dette var nødvendigt for at kunne risikovurdere alle installationer og derved udarbejde handlingsplaner for hvert enkeltkabel.

MH’s opgave i anden fase af projektet bestod i at omlægge alle installationer, som løber gennem det berørte område.

Sikker understøttelse af driften

Driften i lufthavnen skal understøttes døgnet rundt. Flere gange under projektet var det nødvendigt at lukke ned for flykritisk udstyr og større dele af IT-infrastrukturen i lufthavnen. Dette stillede høje krav til planlægning, adressering af kritiske aktiviteter i projektet, samarbejde og koordinering mellem MH og andre aktører i projektet.

MH sikrede gennem hele projektperioden, at projektet ikke berørte Københavns Lufthavns sikre drift.

Hovedmængder

 • Levering, trækning og montering af
  1.950 meter 4x240 mm² alu
 • Levering, trækning og montering af
  3.800 meter 4x150 mm² alu
 • Levering, trækning og montering af
  4.200 meter 1g6-240 mm²
 • Levering, montering af 650 meter føringsvej
 • Levering, trækning og montering af
  10.300 meter fiber
 • Levering, montering af 516 stk. kabelsko 50-240 mm²