Reference

Boligområde i
Høje Tøpholm

Detaljer

Koordinering og beboerhåndtering

Under arbejdet skulle der tages hensyn til de mange beboere i boligområdet, og derfor var koordinering med ejendomsadministratorer og beboere en vigtig del af opgaven, når der skulle aftales adgang til boligerne.

MH ydede ligeledes rådgivning og sikrede at løsningen blev tilpasset kundens og beboeres behov. For eksempel skulle anlægget være nemt at betjene for beboerne i dagligdagen.

Drift og vedligeholdelse 

Ved afleveringen af projektet gav vi en detaljeret instruktion i, hvordan systemet skal driftes og vedligeholdes. Der blev udarbejdet en bog med instruktioner om brug, vedligeholdelse og ændring af anlægget.

Hovedmængder

  • Komplet dørtelefonianlæg inkl. adgangskontrol
    til 8 opgange
  • Komplet dørtelefonianlæg til vaskekælder