Reference

Novo Nordisk
Kontorrenovering

Detaljer

Projektets udvikling

Projektet udviklede sig fra en lille renovering til opsætning af tæt på 200 designarmaturer, nye installationer for AV, installationer til telefonbokse, installationer for testrum samt sammenlægning og omlægning af flere lokaler. MH blev også rådført angående eksisterende installationer i køkken, som stod over for en mindre renovering.

Tidsplanlægning

Fra projektstart blev der indkaldt til et ekstraordinært tidsplanlægningsmøde, da der var afsat en måned til at udføre projektet, hvilket ikke kunne ændres. Den stramme tidsplan stillede store krav til fleksible løsninger. MH løste denne opgave og Novo Nordisk flyttede ind i deres nye lokaler til tiden og uden mangler fra MH’s side.

Designarmaturer som rammer den arkitektoniske stil

MH leverede i alt 48 stk. designarmaturer til projektet, hvoraf de resterende var bygherreleverance. Samtlige armaturer blev opsat og monteret efter præcise arkitekttegninger samt tilrettet direkte på stedet for at ramme det helt præcise udtryk, som arkitekten ønskede.

På trods af den pressede tidsplan og den store mængde af ekstraarbejde, lykkedes det i tæt samarbejde med rådgiver og bygherre at få leveret og opsat armaturerne til tiden.

Hovedmængder

  • 200 stk. belysningsarmaturer
  • AV installationer
  • Bygherreleverancer