Reference

Udskiftning af standpladsbelysning i Københavns Lufthavn

Detaljer

Som en del af en omfattende energioptimeringsindsats i Københavns Lufthavn blev MH-Elektric betroet med opgaven om udskiftning af 118 lystavler og 250 belysningsarmaturer ved lufthavnens fly standpladser.

De 250 belysningsarmaturer, der tidligere anvendte natriumlamper, blev opgraderet til langt mere energieffektive LED-armaturer, som en del af lufthavnens bestræbelser på at forbedre bæredygtigheden og forbedre energiforbruget.

Projektet var karakteriseret ved en særlig kompleksitet, da det omfattede udskiftning af belysningsarmaturerne, der oplyser flystandpladserne rundt om i lufthavnen. Dette krævede en nøje planlagt og effektiv koordinering mellem Københavns Lufthavn og MH-Elektric, da arbejdet skulle udføres inden for en stramt afmålt tidsramme. Således at driften af lufthavnen kunne fortsætte uforstyrret.

Som en integreret del af projektet gennemførte MH-Elektric også termografering af samtlige lystavler samt udførte lysmålinger for at sikre den optimale belysningskvalitet i lufthavnen.

Det særligt smarte ved den nye belysning var desuden, at den kunne styres centralt af lufthavnens kontrolcenter. Dette betød, at lufthavnen blandt andet nu kan regulere, slukke og tænde belysningen samt se eventuelle fejlmeldinger på belysningen, hvilket gav en effektiv og praktisk løsning for lufthavnens drift.

Hovedmængder

  • 118 Lystavler
  • 250 belysningsarmaturer