Reference

UMA Workspace

Detaljer

Etablering af installationer og belysning på nyt kontorhotel

På projektet leverede MH et komplet dagslysstyret belysningsanlæg og installerede adgangskontrolanlæg (ADK anlæg) på 75 døre. Dertil installerede vi effektiv brandalarmering i det 2.000 m² store kontorhotel. Kontorhotellet indeholder 33 kontorer, 60 åbne arbejdspladser, 7 møderum, fællesområder med mødelokaler, lounge og kantiner.

Alle installationer blev udført under hensynstagen til, at de enkelte dele af bygningen skulle kunne styres af ejendomsadministrationen, samt at forhuset på ejendommen er bevaringsværdigt. Samtidig skulle belysningen matche den stilrene indretning.

De eksisterende hovedforsyninger og hovedtavler i bygningen blev ligeledes nøje gennemgået, så de dele af de eksisterende installationer, der ville fungere i den fremtidige drift, ikke skulle ændres. Dette var afgørende for, at projektet kunne afleveres inden for tidsplanen og sikrede ligeledes projektet en økonomisk gevinst.

Håndtering af tidspres og nyt projektmateriale

Midtvejs i projektet tegnede Capital Investment A/S en ny kontrakt for kontorhotellet med en finsk lejer, der ønskede projektet gennemført hen over sommerferien.

Det medvirkede til, at projektet skulle udføres to måneder hurtigere end projekteret. Dette samtidig med at det nyopsatte belysningsanlæg skulle opgraderes, så det mødte den nye kundes krav til funktionalitet, design og bæredygtighed – det gav en fordobling af både gang- og arbejdspladsbelysning.

For at få enderne til at mødes på det tidspressede projekt bidrog MH med faglige viden til optimering af arbejdet, så projektet kom i mål på trods af, at der skulle etableres flere ekstra installationer i en bygning, der var tæt på aflevering.

Som følge af projektets centrale beliggenhed krævede projektet ligeledes stort fokus på vareleverancer, til- og frakørsel med personale samt fokus på affaldshåndtering og bortkørsel af dette.

Hovedmængder

  • Komplet installation af dagslysstyret
    belysningsanlæg på 2.000 m²
  • Installation af ADK anlæg på 75 døre
  • Opgradering af 200 stk. netværkstik
  • Installation af ABA anlæg på 2.000 m²