Reference

Et af Danmarks første svanemærkede og CO2-neutrale institutioner

Detaljer

Byggeriet blev projekteret med henblik på at opnå Svanemærkning, baseret på en vurdering af bygningens livscyklusperspektiv og opfyldelse af krav til energi- og miljømæssige standarder. Børnehuset Egedammen er én af Danmarks første svanemærkede og CO2-neutrale institutioner. Byggeriet blev også efter opførslen nomineret til bygherreprisen samt til Årets Arne 2023.

Et af de udfordringer, som projektet stod overfor, var brugen af CLT-vægge (massive trævægge), som krævede en omhyggelig planlægning og koordinering mellem de forskellige entreprenører. Det var nødvendigt at have el-projektet helt på plads, før CLT-væggene blev sat op, da det ikke er muligt at bore i væggene uden at påvirke deres strukturelle integritet.

MH-elektric udførte blandt andet installationer af hårde hvidevarer, stikledninger, hovedledninger, eltavler, føringsveje, brand- og lydtætninger, kraftanlæg, lysinstallationer, belysningsarmaturer, tyverisikring (AIA-anlæg), adgangskontrol (ADK-anlæg), videoovervågning (TVO-anlæg), data-anlæg (IT-kabling), røgventilationsanlæg, ABA/ABDL-anlæg/brandjalousi, varslingsanlæg, jordingsanlæg, overvågningsanlæg og solcelleanlæg.

Et grønt projekt

Projektet var komplekst på grund af de strenge krav til miljø og produkter, som skulle overholdes, herunder kravene til Svanemærkning og brugen af kun godkendte materialer og produkter.

Svanemærkede byggeprojekter er byggeprojekter, der opfylder strenge miljøkrav og er certificeret af Svanen, en dansk miljømærkningsordning for bygninger. Krav til svanemærkede byggeprojekter omfatter bl.a. bæredygtigt materialevalg, energieffektivitet, indeklima, vandbesparelse og bæredygtig transport. Målet med ordningen er at fremme bæredygtige byggeprojekter og øge brugen af miljøvenlige byggematerialer og teknologier.

Hovedmængder

  • Levering og montering af ca. 350 belysningsarmaturer
  • Levering og montering af udendørsbelysning
  • Levering og montering af TVO-anlæg
  • Levering og montering af Data-anlæg
  • Levering og montering af jordingsanlæg
  • Levering og montering af overvågningsalarm til babyer
  • Levering og montering af solcelleanlæg