Reference

Vandværket der understøtter verdensmål for bæredygtig udvikling

Detaljer

MH-Elektric stod for både maskine- og elinstallationerne på det nye, fireetagers vandværk i Frederiksberg, som var en historisk byggeudfordring, da det var første gang i Danmark, et vandværk blev bygget i etager i stedet for et plan.

Det krævede en utrolig god kommunikation og koordinering mellem entreprenørerne for at sikre et vellykket projekt.

MH-Elektric leverede blandt andet installationer til 4 pelletkolonner til blødgøring, 9 dual-medie filtre, 4 vand-kulfiltre, 2 luftstrippere, 2 luft-kulfiltre, 1 genbrugsfilter, en 4-delt rentvandsbeholder, 2x 5 udpumpningspumper og blæsere, mellempumper og skyllepumper, 2 UV-anlæg, 2 siloer til kalkpellets, 2 NaOH tanke og 2 vindkedler.

Hovedmængder

  • 1 Hovedtavle
  • 1 Bygningstavle
  • 1 UPS-tavle
  • 1 Fordelingstavle
  • 25 undertavler
  • 5 maskine tavler
  • 1 solcelleanlæg
  • 1 AIA anlæg
  • 1 ADK-anlæg
  • 39 km kabelføring