Reference

Glostrup Forsyning - OLL

Detaljer

Svejsninger på 15.000 meter ledninger

Som underentreprenør til Barslund håndterer MH alle plast- og PE-svejsninger på rammeaftalen med omlægning af ledninger for Glostrup Forsyning.

Rammeaftalen omfatter omlægning af alle ledninger på strækningen for det kommende letbanetracé i hovedstadsområdet, og arbejdet omfatter svejsninger på minimum 15.000 meter ledninger.

Alle svejsninger er derfor nøje planlagt mellem forsyningen, Barslund og MH for at opretholde forsyningen af vand i hele udførelsesperioden.

Svejsebil med DDS-udstyr

Som følge af de skærpede krav i forbindelse med arbejde vedrørende drikkevand benytter vi vores bil med DDS-udstyr. Dette for at sikre, at der bliver brugt værktøj, der overholder de gældende normer og regler inden for udførelse af drikkevandsledninger.

Da arbejdet udføres langs veje i drift bliver der stillet store krav til sikkerheden i det udførte arbejde.

Hovedmængder

  • Plast- og PE-svejsning på 15.000 meter
    vand- og afvandingsledninger