Reference

Hundested og Melby Renseanlæg

Detaljer

Høje krav til udførelsesmetoderne

Hundested og Melby Renseanlæg er i drift alle døgnets timer, hvilket stillede høje krav til udførelsesmetoder og materialer. Mange installationer er desuden udsat for vand og kalk, hvilket medførte strenge krav til blandt andet korrektionsklasser.

Under hele byggeperioden reetablerede og omlagde MH installationer og følere i anlægget for at sikre, at renseanlægget var i drift, og at urenset spildevand ikke blev udledt. Der er installeret to varmepumpestationer samt styretavler.

Tæt samarbejde 

MH havde i løbet af projektet et tæt samarbejde med både bygherre, entreprenør samt rådgiverne. Dette for at sikre at tidsplan blev overholdt, og at vi kunne imødekomme bemandingskrav fra bygherre og rådgiver på alle tider af døgnet alle ugens dage, som var nødvendigt for at opretholde driften af anlægget.

Derudover har mange faggrupper skulle arbejde og gøre plads for hinanden på et lille område, hvilket stillede høje krav til den daglige koordinering.

Hovedmængder

 • Levering og montering af 8 stk. styretavler og
  1 stk. hovedtavle til diverse anlæg
 • Maskininstallationer
 • 17 stk. flowmålere
 • 12 stk. niveaumålere
 • 7 stk. tryktransmittere
 • Ventiler
 • Motorspjæld
 • Komplette Profibus installation
 • 11 stk. frekvensomformere
 • 18 stk. armaturer
 • 44 st. roxtec tætninger