Ring mig op

Arbejdsmiljø og sikkerhed

Det er ikke nok at have politikker - det er handling, der gør en forskel i arbejdsmiljøet.

Filip Jørgensen KMA-chef

Vi tager ansvar for vores medarbejdere

Sikkerhed er en høj prioritet

I MH-Elektric er vores medarbejdere vores vigtigste ressource, og derfor er et sikkert og sundt arbejdsmiljø vores højeste prioritet. Vi er dedikerede til at skabe en arbejdsplads, hvor alle vores medarbejdere kan trives og udfolde deres fulde potentiale.

Forebyggelse af Arbejdsulykker

Vi tager proaktive skridt til at forebygge arbejdsulykker og skabe et sikkert arbejdsmiljø. Dette inkluderer regelmæssige risikovurderinger, inspektioner af udstyr og arbejdsområder samt et tæt samarbejde med vores medarbejdere for at identificere og løse potentielle risici. Samtidig har vi også valgt at registrere arbejdsulykker der ikke har medbragt fravær, fordi vi betegner alle arbejdsulykker som værende lige vigtige.

Trivsel og Samarbejde

Vi værner om vores medarbejderes trivsel og arbejdsglæde. Vi fremmer et samarbejdsklima, hvor idéer og meninger værdsættes, og hvor vores medarbejdere føler sig respekteret og anerkendt for deres bidrag. Et godt arbejdsmiljø bidrager til at øge produktiviteten og skaber en mere harmonisk arbejdsplads. Derfor har vi også fokus på løbende at afholde sociale arrangementer.

Bæredygtighed

Som en ansvarlig virksomhed er vi også engagerede i at minimere vores miljøpåvirkning. Vi integrerer bæredygtighedsprincipper i vores daglige drift og søger altid efter miljøvenlige løsninger og materialer.

Vi sætter mennesker først

Vi prioriterer mennesker først hos MH-Elektric. Vores dedikerede arbejdsmiljøorganisation deler en fælles vision om at skabe et positivt og inkluderende arbejdsmiljø. Gennem åbne kommunikationskanaler og en kultur, der værdsætter feedback, lytter vi til vores medarbejderes behov og ideer, så vi konstant kan forbedre vores arbejdsplads.

Vi tror på, at når vores medarbejdere trives og har det godt, vil de levere de bedste el-løsninger til vores kunder.

Uddannelse og Kompetence

Vi investerer i vores medarbejderes uddannelse og udvikling for at sikre, at de har de nødvendige færdigheder og kompetencer til at udføre deres arbejde på den mest professionelle og sikre måde.

Har du spørgsmål eller ønsker at vide mere om vores arbejdsmiljø og sikkerhedspraksis, er du velkommen til at kontakte os.

Skal vi udarbejde jeres APV?

I MH-elektric har vi mange års erfaringer med udarbejdelse af APV (ArbejdsPladsVurdering) og vi har udarbejdet APV’er for flere eksterne virksomheder. Hvis du vil vide mere så ring eller skriv til KMA-chef Filip Jørgensen på:

 

Tlf.: +45 3085 0201

E-mail: ffg@mh-elektric.dk