Book en håndværker

Book din håndværker online og spar tid

Book din næste el- eller varmeenergi opgave online og få overblik over priser.
Du kan også booke en håndværker på timebasis eller bestille et uforpligtende tilbud.

Book

Ring mig op

Varmeenergi

Der findes i dag talrige moderne energikilder og måder at optimere sit varmeenergiforbrug. Hos MH-Elektric oplever vi, at vores kunder har et stort uudnyttet potentiale på området – og selvom det kan være besværligt at omlægge sit forbrug, er det det hele værd. Med vores erfaring sætter vi ind akkurat der, hvor den økonomiske og miljømæssige gevinst opvejer besværet. Vi tænker i bærdygtige, miljørigtige og grønne teknikløsninger.

Energioptimering

De fleste ejendomme har installationer, der bruger unødigt meget energi – dette tærer på både økonomien og miljøet. De fleste har derfor gavn af energioptimering. Hos MH-Elektric er vi specialister i moderne energioptimerende installationer. Det gælder alt fra basale installationer til intelligente løsninger, der overvåger og automatisk tilpasser sig jeres ejendoms energiforbrug. Vi screener jeres bygninger for energibesparende potentiale, projekterer tiltagene, udfører energiprojektet og servicerer de nye installationer, så I fastholder jeres besparelse. Der er næsten altid gevinster at hente ved energioptimering – både for økonomien og miljøet.

Solceller

Et solcelleanlæg producerer grøn og gratis energi, og kan fungere godt som supplerende energikilde til både private, erhverv og industri. Foruden de åbenlyse økonomiske og miljømæssige gevinster, kan eget solcelleanlæg hjælpe private med at bringe deres bolig i den rette energiklasse, mens et solcelleanlæg på eller nær virksomheden, synliggør virksomhedens engagement i miljøet. Vores specialister står klar til at gå i dialog og projektere, opsætte og vedligeholde din nye solcelleløsning.

Varmepumper

Varmepumper giver luft i økonomien, da de kan overføre energien fra udeluften og jorden til opvarmning af en bygning eller vand. Resultatet er et mindre energiforbrug end ved andre varmeanlæg. MH-Elektric installerer alle typer varmepumper (jordvarme, luft til vand og luft til luft) i både privatboliger, kontorer og industrianlæg. Vi installerer alt fra basale varmepumper i sommerhuse til intelligente varmepumper i industribygninger, som automatisk overvåger og tilpasser sig aktiviteten og det øvrige energiforbrug i bygningen. Vores specialister er klar til at gå i dialog med jer og på denne baggrund projektere, opsætte og vedligeholde jeres nye varmepumpeløsning.

Termografering

MH-Elektric termograferer tekniske installationer for overophedede eller afbrændte komponenter, eksempelvis; el-tavler, pumper, motorer og produktionsmaskiner. Vi opdager problemer, inden de når at forårsage et nedbrud, der kan betyde driftsstop. I produktioner er driftsstop som bekendt bekostelige, og MH-Elektric tilbyder derfor faste serviceaftaler af termografering og vedligeholdelse af tekniske installationer. Det er en sikker måde at forebygge dyre driftsstop.