Reference

Komplet installation af vand og varme i nybyg – Bavne Ager, Gilleleje

Detaljer

Klar til indflytning

10 nye rækkehuse i Gilleleje fik en komplet installation af vand og varme. Der blev etableret vandstik med afspærringsventiler, der indeholdt tilbageløbssikring, så der ikke bliver problemer med vandet i boligerne. De nye beboere er sikret rent og forureningsfrit drikkevand, når de benytter deres køkkener, brusere, håndvaske, vaskemaskiner og deres toiletter.

Skotrender der sikrer tagene

Ud over vand- og varmeinstallationer etablerede vi afløb til kloakinstallationer, toiletter, håndvaske og gulvvarme til rækkehusene. Desuden etablerede vi skotrender på kvistene, så de kan holde til det danske våde vejr og Gillelejes saltholdige luft.

Hovedmængder

  • 30 stk. vandbesparende armaturer
  • 10 stk. vandbesparende toiletter
  • 10 stk. Gemina Termix fjernvarmeunit med veksler til varmt vand
  • 10 stk. frostfrie udendørshaner
  • Etablering af gulvvarme
  • Etablering af komplet brugsvandsinstallation