Reference

Bilhus - Era Biler

Detaljer

Projektering gav besparelser

MH var med til at projektere løsningen og satte herved et præg på det endelige resultat. Det betød blandt andet, at vi kunne optimere både processer og hver enkelt løsning og herigennem give bygherren en bedre samlet løsning samt en besparelse på projektet. Eksempelvis blev der sørget for ekstra føringsveje med henblik på fremtidige installationer i bilhuset.

Intern og ekstern tidsplanlægning

Hele projektet var underlagt en stram tidsplan, hvilket stillede høje krav til den interne og eksterne tidsplanlægning, herunder koordinering af bygherreleverancer med bygherres underentreprenører således, at der hele tiden var et godt flow i arbejdet.

Hovedmængder

  • En udstillings- og salgsbygning på 730 m² med en indskudt etage til kontorer på 130 m²
  • Hal forberedt til senere indretning af værksted på 640 m²
  • Komplet belysningsanlæg efter Fiats belysningskoncept
  • 4 stk. centraler, installation af ABV anlæg
  • 25 stk. gulvboksinstallationer i udstilling
  • 110 stk. netværksinstallationer