Reference

Inaktivering på et samlet areal af 11.000m2

Detaljer

MH-elektric stod for følgende i forbindelse med nedlukningen og afslutningen af aktiviteterne på øen Lindholm:

 • Levering af byggepladsstrøm til opvarmning af bygninger, der skulle opvarmes
 • Levering af byggestrøm til bygninger, der skulle kemisk inaktiveres
 • Flytning af byggepladsstrøm mellem bygningerne
 • Levering af byggepladsbelysning/midlertidig belysning til udvendige arealer
 • Levering af byggepladsstrøm til containeroplag
 • Midlertidig omkobling af elforsyning og ABA i involverede bygninger og administrationsbygninger, samt reetablering.

Biologisk smittefare

DTU-projektet på øen Lindholm, fokuserede blandt andet på eliminering af smitte til omgivelserne, ved korrekt adfærd og håndtering af biologisk smittefarlige materialer.

Alle medarbejdere skulle derfor også sættes grundigt ind i alle projektets dele. Det skulle samtidig for alle medarbejdere kunne dokumenteres at vedkommende var tilstrækkeligt instrueret i udførelsen af arbejdet. Alle medarbejdere skulle være oplyst om i hvilke områder der kunne være risiko for rabies og andre farlige smittesygdomme.

Hovedmængder

 • 5 km styrekabel (3g1,5) til sikring af kaloriferer
 • 5 km 5g6 forsyningskabel til kaloriferer
 • 1 hovedtavle 600A
 • 2 hovedtavler 260A
 • 11 undertavler på 63A