Reference

Hønsinge Omfartsvej

Detaljer

Ny omfartsvej og rundkørsler

MH har udført al belysningsarbejde på omfartsvejens to rundkørsler. Der blev i alt opsat 29 stk. master inklusiv armaturer. Til arbejdet blev der endvidere nedlagt 1.100 meter kabel.

Tændskabe giver mulighed for fjernstyring

I forbindelse med den nye vejbelysning etablerede MH to tændskabe for Odsherred Kommune. Tændskabene blev installeret for at give kommunen mulighed for at fjernstyre belysningen, som giver energibesparelser og et bedre overblik over forbrug samt vedligeholdelse.

Hovedmængder

  • 29 stk. master inkl. armaturer og sikringslister
  • 1.100 meter kabel
  • 2 stk. tændskabe