Reference

Magleblik tandlægeklinik

Detaljer

Fuld installation af nye klinikrum

MH har udført alle elinstallationer til de nye røntgenrum, opvågningsrum, sterilisationsrum, toilet og personalerum med tekøkken. Projektet er udført for at lette tandlægernes og -plejernes arbejde samt øge mængden af besøgende på klinikken. Magleblik Tandlægeklinik fik også nye vandinstallationer, trykluftsfaciliteter, faciliteter til spildevand og afløb, samt ny belysning i klinikrummene. Derudover blev der installeret ilt og lattergas i klinikrummene.

Klar inden skolestart 

Alt arbejde blev udført med en stram deadline, da faciliteterne skulle være klar til alle skolebørnene efter deres ferie. Det lykkedes selvfølgelig for MH uden problemer.

Hovedmængder

  • Etablering af vand til 7 stk. klinikrum
  • Etablering af vand til tekøkken
  • Etablering af gasinstallation til 7 stk. klinikrum
  • Etablering af 3 stk. toiletrum
  • Levering og montering af 95 stk. LED armaturer
  • Etablering af lysstyring med 5 stk. sensorer
  • Etablering af 26 stk. arbejdsstationer
  • Installation til 7 stk. tandlægestole
  • 2000 m kabel