Reference

Novo Nordisk
Brennum Park

Detaljer

Tryk- og gravitationsledninger

Der blev udført svejsning på en Ø160 trykledning, flere Ø200-Ø315 gravitationsledninger samt på et Ø1600 ledningsbassin.

Korte kommunikationsveje og effektive beslutningsprocesser

Arbejdet blev udført som underentreprenør til Barslund på Novo Nordisks fabriksområde i Hillerød – Brennum Park. Samarbejdet var tæt, hvilket medvirkede til, at arbejdet blev udført hurtigt og effektivt som følge af korte kommunikationsveje og effektive beslutningsprocesser.

Koordineringen omhandlede eksempelvis ekstra udgravninger i de områder, hvor der skulle etableres svejsehuller.

Hovedmængder

  • Svejsninger af PE-rør på 1.000 meter Ø160 trykledning
  • Etablering af pumpebrønd og sygebrønd
  • Svejsninger af PE-rør på 730 meter Ø200-Ø315 gravitationsledninger
  • Svejsninger af PE-rør på 124 meter Ø1600 ledningsbassin