Reference

Border Control Københavns Lufthavn

Detaljer

Modulbygget kontorbyggeri

Leverancen var et fuldt funktionsdygtigt, modulbygget kontorbyggeri med CPH IT-installationer, hvor MH etablerede 75 komplette arbejdsstationer samt lynafledningsanlæg.

Tilrettelæggelse af arbejdet

CPH-POL (lufthavnspolitiet) har åben i døgndrift, hvilket stillede høje krav til tilrettelæggelsen af arbejdet sådan, at det ikke forstyrrede CPH-POL’s arbejde. Samtidig tålte projektet ikke forsinkelser som følge af levering af modulbyggeriet. Der blev derfor i tæt samarbejde med håndværkerfirmaet Jakon udarbejdet en nøjagtig tidsplan, der tog højde for dette.

Hovedmængder

  • Levering af 80A hovedtavle
  • Levering og montering af 105 stk. DALI armaturer
  • Levering og montering af 75 stk. komplette arbejdsstationer
  • Trækning af 3.900 meter installationskabel
  • Opsætning af 310 meter føringsvej
  • Levering og oplægning af 5.000 m POL-IT installation