Reference

Teglhuset

Detaljer

Energioptimering af løsninger

Da projektet var opdelt i tre hovedentrepriser (anlæg, råhus og teknik), var der høje krav til den interne koordinering mellem fagentreprenørerne for at sikre en smidig udførelse af projektet.

Som følge af BR20’s krav var der desuden fokus på gennemføringer og installationer i forhold til blower door-test og energioptimering af løsningerne – herunder installerede MH et 7,5KW solcelleanlæg.

Bæredygtighed i forhold til miljø og økonomi

MH bidrog løbende med rådgivning og vejledning i forhold til at finde besparelser og gøre projektet bæredygtigt både i forhold til miljø og økonomi. I samarbejde med rådgiver blev det eksempelvis besluttet at holde installationsgennemføringer til et minimum i hele projektet.

Hovedmængder

  • 109 stk. armaturer til komplet belysning i boliger, fællesarealer og udvendige arealer
  • Levering og montering af 1 stk. hovedtavle og 14 stk. boligtavler
  • Solcelleanlæg 7,5 KW
  • ABA & ABDL anlæg
  • Adgangskontrol inkl. dørtelefoni i alle boliger
  • Levering af hårde hvidevarer i alle boliger og fællesområder
  • Installationer i industrikøkken