Reference

CASC ATEW
Københavns Lufthavn

Detaljer

Frontzonebelysning og belysningsarmaturer

MH’s arbejde omfattede blandt andet installation af ny frontzonebelysning i 24 butikker samt 100 belysningsarmaturer til lagerfaciliteter, trækning af 19.000 meter installationskabel til diverse installationer samt opsætning af 2.200 meter supplerende føringsvej.

Kvalitetsarbejde i lufthavnens knudepunkt

Kompleksiteten i dette projekt kom primært af, at projektet var placeret mellem Finger A og B, som er knudepunktet og et af de mest befærdede områder i Københavns Lufthavn. Logistik og adgangsforhold til selve pladsen var eksempelvis udfordrende, ligesom der var krav til nøje planlægning af leverancer for ikke at forstyrre den daglige lufthavnsdrift og for at overholde lufthavnens sikkerhedsprotokoller.

Projektet krævede alt i alt stor velvilje og fleksibilitet fra alle projektets involverede for at lykkes, sådan at nye lejere (butikker/restauranter) af de etablerede whiteboxes kunne flytte ind i tide.

Hovedmængder

  • Levering og opsætning af 76 lejemålstavler
  • Levering af montering af 2 stk. 350A fordelingstavler
  • Trækning og montering 32.000 meter pds installation
  • Trækning af 10.000 meter ADK installation
  • Levering af ny frontzonebelysning i 24 butikker
  • Trækning af 19.000 meter installationskabel til diverse installationer
  • Opsætning af 2.200 meter supplerende føringsvej
  • Opsætning af 100 belysningsarmaturer til lagerfaciliteter