Reference

Ringsted-Femern Banen: E8001 Station Works

Detaljer

El-arbejde på visionært baneprojekt

Nærværende projekt omhandler arbejdet på Eskilstrup Station, der er én af de i alt seks stationer, der skal opgraderes og fornyes.

Eskilstrup Station blev udvidet med et nyt spor, hvilket betød, at begge perroner blev renoveret samt udvidet. I denne sammenhæng skulle der etableres et nyt belysningsanlæg og rykkes flere apteringer. MH’s arbejde omfattede etablering af potentialeudligningsforbindelse mellem plinte, samt jording af perronapteringer og støjskærme, installation af mast med tilslutning af 79 højttalere inkl. trækning af forsyningskabler til højttalere samt trækning af forsyningskabler til belysning.

Stort koordineringsfokus

Da arbejdet på stationen skulle udføres med korte tidsintervaller og med hensynstagen til togdriften, var koordinering med hovedentreprenør og andre aktører vigtig for at sikre en hurtig og glidende proces. Her sikrede man en daglig dialog ved at etablere en arbejdsplads, hvor alle sad i samme rum. På den måde var kontakt- og beslutningsveje korte. Dette var også medvirkende til at effektivisere arbejdet.

Hovedmængder

  • Potentialeudligningsforbindelse mellem plinte, samt jording af perronapteringer og støjskærme 1.400 meter 1g70 mm²
  • Elektrisk og mekanisk montage af 32” EMPS
  • Installation af mast (plan 90) fra lager inkl. tilslutning af
    79 stk. armaturer og højttalere
  • Trækning af forsyningskabler til belysning inkl. terminering i armatur, 1.200 meter 5g4 mm²
  • Trækning af forsyningskabler til højttalere inkl. terminering. 1.500 meter 3g2,5 mm² NOAKLX