Reference

Colas Klimaanlæg

Detaljer

Opsætning af klimaanlæg

Opsætning og installation foregik i de to uger, kontorerne havde sommerferielukket. Dette for at mindske gener for de ansatte.

Fokus på æstetisk udtryk

Til placering af de udvendige enheder til klimaanlæggene på taget, benyttede vi lift til installationen. Det var vigtigt for vores kunde, at de udvendige kanaler æstetisk matchede bygningens farve. De udvendige kanaler blev derfor specialfremstillet for at matche facadens farve.

Hovedmængder

  • 16 stk. klimaanlæg