Reference

Egelund Slot

Detaljer

Drift og vedligeholdelse af Egelund Slot

Egelund Slot har 37 unikke værelser og møde- og konferencefaciliteter, hvor det største konferencelokale har plads til 60 personer.

MH har udført drift og vedligehold af ejendommens el- og datainstallationer på hele slottet, herunder; værelser, administration, kursuslokaler og industrikøkken. Arbejdet omfatter ydelser som udskiftning af armaturer, tavler, stikkontakter, udskiftning af gamle kabler, AV udstyr, fejlfinding, udbedring mv.

Installationer der bevarer æstetikken

Når der arbejdes på en historisk bygning som Egelund Slot, er det nødvendigt med et tæt samarbejde med den tilknyttede arkitekt for at sikre, at al arbejde bliver udført i henhold til bygningssikkerheden samt at stilen videreføres, så installation og belysning er så autentisk som muligt. De udførte opgaver er ofte af høj kompleksitet som følge af gamle installationer, ligesom der skal udvises respekt for det fredede slots historiske karakter.

Fokus på god brugeroplevelse

Senest har MH moderniseret slottes kursuslokaler for at sikre en god brugeroplevelse. Arbejdet bliver altid udført med færrest mulige gener for kursister og øvrige brugere. Ved driftsnedbrud kræves der stor fleksibilitet og hurtig problemløsning for ikke at medføre dårlige oplevelser for gæster og brugere.

Hovedmængder

  • Tavler
  • Føringsveje
  • Gennemføringer og lukninger
  • Lysinstallationer
  • Lysarmaturer
  • Kraftinstallationer
  • PDS installationer